September 2019

Belasting seisoen 2019 - inligting en dokumentasie benodig vir voorbereiding en indiening van u opgawe

belasting aftrekkings belasting seisoen 2018 belasting seisoen 2019 eFiling inkomste belasting IRP5 IT3(b) IT3(c) logboek mediese uitgawes ritboek SAID SARS
Tax reports

Belasting seisoen 2019 skop af op 1 Julie 2019, en ons verskaf hiermee graag vir u 'n lys van algemene inligting en dokumentasie wat ons as belasting praktisyne benodig om u opgawe te voltooi en in te dien:

Inligting om te bevestig, veral indien daar onlangs enige veranderinge was:

 • Opgedateerde e-pos, woon- en pos-adres;
 • Werkplek, tuis en sellulêre telefoon kontak besonderhede;
 • Bank besonderhede, sodat SAID potensiële terugbetalings na die korrekte rekening kan maak; en
 • Huwelik status (in gemeenskap, buite gemeenskap of buite gemeenskap met die aanwas).

Dokumentasie benodig (per belastingjaar):

Inkomste bewyse:

 • Vir inkomste verdien as 'n werknemer, u IRP5 en IT3a sertifikate vanaf u werkgewers;
 • Vir inkomste verdien uit aftree fondse, u IRP5 sertifikate vanaf die fonds ontvang;
 • Vir enige enkelbedrag uitkerings (by aftrede of ad-hoc ontrekking), die relevante IRP5 sertifikate en belasting aanwysings;
 • Belegging inkomste:
  • IT3b sertifikate vir enige rente en dividende ontvang op u bank en beleggings rekeninge;
  • IT3c sertifikate vir enige kapitaalwins / verliese gedurende die jaar op al u beleggings rekeninge;
  • Bydrae sertifikate vir enige belastingvrye beleggings rekeninge in u naam;
 • Besonderhede van enige bates wat u gedurende die jaar verkoop het (grond, geboue, beleggings eiendom, ens), tesame met die aankoop datum, kosprys en enige verbetering koste, vir Kapitaalwins belasting doeleindes.

Aftrekbare bedrae:

 • Indien u 'n reis toelaag ontvang of gebruik van 'n maatskappy voertuig geniet, benodig ons u ritboek met alle besigheid reise, asook die voertuig se besonderhede;
 • Bydrae sertifikate vir:
  • Voorsorgfondse;
  • Aftreeannuïteitsfondse;
  • Mediese fondse;
 • Mediese onkoste wat nie deur u mediese fonds betaal was nie (fakture en betaal strokies is essensieel)
 • Indien u, u lewensmaat, of u kinders ly aan 'n gebrek, geliewe die dokter wat die gebrek behandel te versoek om 'n ITR-DD vorm te voltooi en onderteken - dit sal u in staat stel om 'n groter aftrekking te eis teenoor u mediese onkoste;
 • Vir donasies aan Artikel 18A geregistreerde welsyn organisasies, verskaf asseblief ontvangs strokies met die organisasie se registrasie nommers daarop aangedui;
 • Indien meer as 50% van u inkomste uit kommissie bestaan:
  • Tuis kantoor uitgawes;
  • Onthaal uitgawes;
  • Voertuig ritboek en bewyse en besonderhede van enige ander besigheid reis kostes;
  • Opsomming van alle uitgawes aangegaan in die generering van u kommissie inkomste;

Inkomste vanuit ander bronne:

 • Indien u enige huur inkomste ontvang het:
  • Opsomming van die huurinkomste waarop u kontraktueel geregtig is;
  • Opsomming van enige uitgawes wat verband hou met die verhuurde eiendom/bates;
  • Verbandlenings state vir die jaar, sodat die rente uitgawe vir die jaar bepaal kan word;
 • Indien u enige besigheid in u eie naam bedryf het:
  • Opsomming van inkomste verdien, per maand;
  • Opsomming van enige uitgawes aangegaan in die bedryf van die besigheid;

Die bogenoemde lys van inligting en dokumentasie dek slegs die mees algemene belasbare inkomstes en aftrekbare items, en is dus nie alles omvattend nie, indien u enige addisionele inkomstes of uitgawes aangegaan het, en u twyfel oor die hantering daarvan vir belasting doeleindes, kontak ons gerus om klaring te kry.

Ons sien uit daarna om u bystand te lewer met die voltooiing en indiening van u belasting opgawe!

You might also like: